Начало
Начален етап
21 СОУ
Чуждоезиков профил
 

                
             
НОВИНИ И СЪБИТИЯ:           

35% от нашите зрелостници, които се явиха на държавен изпит по английски език, постигнаха ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ.  

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА – ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА 5-ГОДИШНИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА.

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА – ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА 6-ГОДИШНИ ЗА ЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА.

                                  Още новини и събития
ТУК

  
 

           
                        ВАЖНО:
.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА I КЛАС, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ - 5 И 6 ГОДИШНИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 СЕПТЕМВРИ ОТ 18:00 ЧАСА. 

21 СОУ приема ученици в общообразователна (непрофилирана) паралелка VІІІ клас.

Документи се приемат в канцералията на училището всеки ден от 8:00 до 16:30 часа.

                                                              
   

                       
                      ПОЛЕЗНО:
                     
                       УЧЕБНИЦИ
                      

                       ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

  
                    
                       УЧА СЕ

                      

                       ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА