Начало
Начален етап
21 СОУ
Чуждоезиков профил
 

                
             
НОВИНИ И СЪБИТИЯ:           

35% от нашите зрелостници, които се явиха на държавен изпит по английски език, постигнаха ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ.  

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА – ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА 5-ГОДИШНИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА.

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА – ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА 6-ГОДИШНИ ЗА ЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА.

                                  Още новини и събития
ТУК

  
 

           
                        ВАЖНО:

Предвид наличието на незаписани деца за І КЛАС, 21 СОУ разкрива допълнителна паралелка І КЛАС за учебната 2015/2016 година.                                                                                                                                  повече...

От 15 юни се приемат ученици
в  НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА VІІІ  КЛАС (без конкурсни изпити).
Документи се приемат в канцеларията на училището всеки ден от 8:00 до 16:30 часа
.

   

                       
                      ПОЛЕЗНО:
                     
                       УЧЕБНИЦИ
                      

                       ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

  
                    
                       УЧА СЕ

                      

                       ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА